Pričakovani učni izidi 21. EUMASS kongresa

Kongres EUMASS je eden večjih mednarodnih učnih dogodkov v zavarovalniški medicini v Evropi. Udeleženci se lahko učijo in izpopolnjujejo s poslušanjem o novih razvojih, s predstavitvijo svojih del in pridobivanjem strokovnih povratnih informacij ter diskusijo številnih tem s predavatelji in drugimi udeleženci. Teme iz zavarovalniške medicine bodo predstavljene iz različnih mednarodnih zornih kotov, kjer se odvijajo pomembni in strokovno najboljši razvoji, dejanski razvoji na področju bolezni in invalidnosti ter vodenje zdravstvene oskrbe. Pospeševanje vrnitve na delo ljudi z zdravstvenimi težavami bo pomemben fokus kongresa, prav tako učenje opravljanja zavarovalniške medicine v modernem načinu, ki temelji na dejstvih. Glavne teme kongresa so: vrnitev na delo; bolniška odsotnost in potrdilo bolniške odsotnosti; invalidnost in ocena invalidnosti; spremljanje/omejevanje tveganja v zdravstvu; razvoji v zdravstvu; izobraževanje v zavarovalniški medicini.

21. EUMASS kongres ponuja pravo prizorišče za predstavitev raziskav, razvoja v praksi in politiki za inovacije v zavarovalniški medicini, kot tudi širjenje znanja kliničnega pomena, ki temelji na dejstvih.

Strokovnjaki in pridruženi strokovnjaki na področju zavarovalniške medicine bodo na 21. EUMASS kongresu lahko:

 1. spoznavali inovativne metode in strokovne napredke na področju zavarovalniške medicine, socialnega varstva, bolezni na delovnem mestu in sosednjih področij;
 2. spoznavali najnovejše podatke ter nastajajoče trende iz raziskav v sklopu znanstvenega in praktičnega znanja;
 3. izboljšali svoje znanje glede pristopa na podlagi dejstev v zavarovalniški medicini;
 4. osvojili nova znanja glede novih diagnostičnih strategij in ocenjevanju tveganja pri delu z zahtevki zavarovancev;
 5. izboljšali praktično znanje in spretnosti z učnimi aktivnostmi;
 6. komunicirali, sodelovali in se povezovali s predstavniki na mednarodni ravni – strokovnjaki na področju medicine, narodnih zavarovalniških združenj in raziskovalci.

Ciljna publika:

EUMASS/UEMASS (European Union of Medicine in Assuranceand Social Security – Evropsko združenje medicinskih izvedencev v zavarovalništvu in socialnem zavarovanju) je mednarodna neprofitna medicinska organizacija, ki je odprta za vse evropske države. Glavne ciljne skupine 21. EUMASS kongresa so zdravniki in raziskovalci ter strokovnjaki, ki so aktivni ali se zanimajo za zavarovalniško in socialno medicino v javnem in zasebnem sektorju, še posebej pri vodenju in priznavanju bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, delovne sposobnosti in ocenjevanju invalidnosti ter spremljanju poteka zdravljenja. Za specialiste družinske medicine in drugih področij medicine, zdravnike s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju medicine dela, poklicne rehabilitacije in ocenjevanja zaposljivosti ter strokovnjake, ki se ukvarjajo z dotičnimi primeri, bo kongres zanimiv in predvsem navdihujoč.


V procesu ugotavljanja učnih potreb so bili uporabljeni naslednji postopki:

 1. Svet EUMASS je ugotovil pomanjkljiva znanja s pomočjo primerjalnih postopkov.
 2. Svet EUMASS je analiziral povratne informacije udeležencev prejšnjih kongresov (pregled in analiza diskusij na 20. EUMASS kongresu v Stockholmu).
 3. Strokovni odbor EUMASS je prepoznal področja aktivnega strokovnega razvoja v zavarovalniški medicini.
 4. Strokovni odbor EUMASS je s pomočjo svojih strokovnjakov analiziral potrebo po znanju z znanstvenega vidika.
 5. Strokovna skupina EUMASS je pri pregledu zavarovalniške medicine v Evropi ugotovila pomanjkljivosti v znanju.
 6. Organizacijski odbor EUMASS je narodne delavnice uporabil z drugimi organi, vključno z javnim zdravstvom.
 7. Organizacijski odbor EUMASS je analiziral učne rezultate v Sloveniji za potrebe medicinskega izpopolnjevanja.
 8. Strokovni odbor EUMASS je zbral vse te informacije in jih uvrstil na seznam tem za obravnavo ter strokovnjake, ki bi te teme obravnavali na kongresu.

Razkritje in razrešitev osebnega konflikta interesov

V skladu s kriteriji CME/CPD in standardi za komercialno podporo za zagotovitev uravnoteženosti, samostojnosti, objektivnosti in strokovne doslednosti pri aktivnostih CME/CPD, morajo tisti, ki so nosilci izobraževalne vsebine, razkriti morebitne ali dejanske konflikte interesov, bodisi finančne ali druge narave. Razkritje informacij se oceni, konflikt interesov pa se razreši. Razkritje se izvede pred aktivnostjo. Udeleženci bodo pri ocenjevanju vprašani o objektivnosti in samostojnosti dogodka.