Teme kongresa

  1. Vrnitev na delo
  2. Bolniška odsotnost
  3. Potrdilo bolniške odsotnosti
  4. Invalidnost
  5. Ocena invalidnosti
  6. Spremljanje/obvladovanje tveganja v zdravstvu
  7. Razvoj v zdravstvu
  8. Izobraževanje v zavarovalniški medicini