21. EUMASS in 4. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev bo na svojem kongresu od 9. do 11.6.2016 v Ljubljani združil široko nacionalno in mednarodno populacijo zdravnikov kako s primarne tako tudi s sekundarne in terciarne ravni. To bo odlična priložnost za predstavitev vašega podetja in povezavo z zdravniki in znanstveniki iz Evrope in širše. V času kongresa vam bodo na razpolago namenski prostori in različne možnosti za oglaševanje vašega podetja in sponzorstvo dogotkov. Za več informacij se obrnite na: office@eumassslovenia.com