Odpoved / povračilo stroškov

Odpoved mora biti v pisni obliki in naslovljena na kongresno pisarno.

Za individualno odpoved ali odpoved preko tretje osebe vas prosimo, da prošnje za povrnitev stroškov kotizacije v pisni obliki posredujete na office@eumassslovenia.com.

Dobiček ali izguba zaradi menjave tečaja je stvar udeleženca. Kongresna pisarna ne odgovarja za morebitne izgube pri bančnih stroških, prenosih ali nihanju valute. Povračilo stroškov bo zaradi organizacijskih in logističnih procedur izvršeno v roku enega meseca po kongresu.

Odpoved registracijskih stroškov je možna:

Na ali pred 18. aprilom 2016 Povrnjeni stroški registracije v višini 80 %
Na ali pred 1. majem 2016 Povrnjeni stroški registracije v višini 60 %
Na ali pred 1. junijem 2016 Povrnjeni stroški registracije v višini 40 %
Od 2. junija 2016 Povračilo stroškov ni možno