Kotizacija pri registraciji udeležencev vključuje:

Za vse udeležence kotizacija vključuje:

 1. Imensko priponko kongresa
 2. Dostop do vseh znanstvenih predavanj in učnih delavnic
 3. Dostop do razstavnega prostora
 4. Kongresna torba z znanstvenim materialom in programom kongresa
 5. Kosila & kave med odmori
 6. Sprejem s koktajli
 7. Potrdilo o udeležbi na kongresu

Kotizacija za osebe, ki spremljajo udeleženca, vključuje:

 1. Imensko priponko kongresa
 2. Dostop do razstavnega prostora
 3. Kosila & kave med odmori
 4. Sprejem s koktajli

Kotizacija, v katero je vključena participacija za kongresno večerjo

Vse cene vključujejo 22 % DDV v Sloveniji Predčasna registracija Registracija
Udeleženec 500 € 600 €
Predavatelj paralelne sekcije 400 €
Študentje; upokojenci 400 € 450 €
Enodnevni udeleženec 250 € 250 €
Spremljevalec 150 € 150 €
Enodnevni udeleženec drugega dneva kongresa z udeležbo
na posebni paralelni sekciji zaposlitvene rehabilitacije
150 € 150 €

Kotizacija brez participacije za kongresno večerjo

Vse cene vključujejo 22 % DDV v Sloveniji Predčasna registracija Registracija
Udeleženec 450 € 550 €
Predavatelj paralelne sekcije 350 €
Študentje; upokojenci 350 € 400 €
Enodnevni udeleženec 200 € 200 €
Spremljevalec 100 € 100 €
Enodnevni udeleženec drugega dneva kongresa z udeležbo
na posebni paralelni sekciji zaposlitvene rehabilitacije
100 € 100 €
Kongresna večerja 50 €

Vse dodatne stroške, ki nastanejo pri plačilu registracije, poravna udeleženec konference.