Gospe in gospodje, spoštovani kolegi, dragi prijatelji!

image

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije - Soča (URI-SOČA) organizira že četrti kongres medicinskih izvedencev Slovenije, ki je ena od pomembnejših manifestacij na področju medicinskega izvedenstva v naši regiji in širše.

Leta 2009 smo na Sektorju za izvedenstvo ZPIZ ugotovili potrebo po intenzivnejšem strokovnem izpopolnjevanju naših kolegov in s tem potrebo po organizaciji prvega mednarodnega kongresa medicinskih izvedencev. Tej ideji se je pridružil ZZZS in njegovi imenovani zdravniki. Vodilna ideja je, da na kongresu svojim kolegom in širši zainteresirani strokovni javnosti prikažemo svoje strokovne dosežke s področja ocenjevanja začasne in trajne delazmožnosti. Na dosedanjih kongresih nam je uspelo skozi prispevke naših in tujih vrhunskih strokovnjakov s tega področja povezati postopke od pričetka odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe preko ocene invalidnosti do dokončne odločitve Socialnega in delovnega sodišča v Ljubljani. Na vsakem od dosedanjih kongresov smo uspeli prikazati tudi nekaj različnih sistemov odločanja oziroma pravne ureditve v evropskih državah in na področju sosednih regij. S svojimi prispevki na te teme so se kongresa udeleževali tudi sodniki in strokovnjaki s področja varnosti pri delu, kar je pripomoglo k širšemu vpogledu v to tematiko. Raznolikost tem in njihova praktična uporabnost je zainteresirala zelo velik del strokovne javnosti. Ciljna publika naših kongresov so bili vsi, ki se ukvarjajo z medicinskim izvedenstvom, kot so npr. izvedenci ZPIZ, imenovani zdravniki ZZZS, specialisti medicine dela, osebni zdravniki, lečeči specialisti različnih strok s posebnim poudarkom na specialistih, ki se ukvarjajo z zavarovalniško in socialno medicino, sodni izvedenci, sodniki in vsi, ki se ukvarjajo s tem, kako bi osebam z zdravstvenimi težavami omogočili čim hitrejšo in lažjo vrnitev v delovni proces.

Naši kongresi so izrazito edukativno naravnani in zaradi tega tudi dobro obiskani. Organizacijski in strokovni odbor tega združenega mednarodnega kongresa vam zagotavljata, da boste s kongresa odšli z novimi spoznanji, ki jih boste lahko uporabili pri vašem vsakodnevnem delu. Na kongresu boste spoznali tudi številne strokovnjake iz tujine in naše širše regije, kar vam bo omogočilo lažjo medsebojno komunikacijo pri razreševanju strokovnih vprašanj. Obenem boste pridobili nova poznanstva in prijatelje.

Života Lovrenov
Član Organizacijskega odbora