Ciljne skupine kongresa so predvsem zdravniki in raziskovalci strokovnjaki, ki so vključeni v oziroma kažejo zanimanje za zavarovalniško medicino javnega in zasebnega sektorja, predvsem vodenje in potrjevanje odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ocenjevanje delovne sposobnosti in invalidnosti in spremljanje poteka zdravljenja. Za zdravnike specialiste družinske medicine in drugih vej medicine, zdravnike strokovnjake na področju medicine dela, poklicne rehabilitacije, ocene zaposljivosti, in vodje projektov bo kongres zanimiva in navdihujoča izkušnja.

Prisrčno so vabljeni tudi drugi strokovnjaki s področja socialne varnosti, poklicne rehabilitacije in vrnitve na delo.